Context

Context of Dalai la ma yu Zhongguo : Xizang wen ti de jie jue zhi dao, zuo zhe Mei'erwen Ge'ersitan ; Zhong yi Yang Hejin.