Context

Context of Sha chu ge huang hun : Time, she zhi Zi jia zhi zuo you xian gong si ; chu pin Zi jia zhi kong gu you xian gong si, Tai yang yu le wen hua you xian gong si, Fei fan yu le zhi zuo you xian gong si ; dao yan Gao Zibin ; jian zhi Lin Jiadong ; bian ju Lin Jiadong, He Jingyi, (videorecording)