Context

Context of The dragon princess : the first meeting, rewritten and illustrated by Jinjie Ye = Liu Yi chuan zhi yi xiang yu / tu bai hua, Ye Jinjie ; Ying yi, Hu Suyan ; Luoyi Pi'ersi