Context

Context of Chinese farmers' calendar, written and illustrated by Jianzhi Qiu = Er shi si jie qi / tu wen, Qiu Jianzhi ; Ying yi, Hu Suyan ; Luoyi Pi'ersi